Tư vấn trực tiếp
ĐT : 0904.866.865

Email :
mrchieclamuathu@gmail.com
Giới thiệu

Kể từ khi thành lập, với chức năng và nhiệ m vụ chính là kế thừa, phát huy và phát triển YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị và dự phòng, phòng chẩn trị yhct TƯ MINH ĐƯỜNG đã đạt được rất nhiều thành tựu trong phát triển YHCT
Trong tiến trình phát triển, hội nhập YHCT với các nước trong khu vực và thế giới, phòng chẩn trị yhct TƯ MINH ĐƯỜNG  đang từng bước hiện đại hóa trên cơ sở giữ vững bản sắc của YHCT, kết hợp tinh hoa của hai nền YHCT và YHHĐ góp phần phục vụ cho sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn

"Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên bảo vệ sinh mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người, chỉ lấy việc cứu sống mạng người làm nhiệm vụ của mình không nên cầu lợi kể công..."Nghĩ thật sâu xa, tôi hiểu rằng thầy thuốc là người bảo vệ sinh mạng con người. sống chết trong tay mình nắm, họa phúc trong tay mình giữ.Thế thì đâu có thể kiến thức không đầy đủ, đức hạnh không trọn vẹn, tâm hồn không rộng lớn, hành động không thận trọng mà làm liều lĩnh học đòi cái nghề cao quí đó chǎng".KHÁM BỆNH - CHỮA BỆNH - CHÂM CỨU - XOA BÓP - BẤM HUYỆT

 - VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Điện thoại : 0904866865
Email : mrchieclamuathu@gmail.com
facebook: Tran Hoang Minh