Tư vấn trực tiếp
ĐT : 0904.866.865

Email :
mrchieclamuathu@gmail.com
Là chứng bệnh xẩy ra sau khi phòng dục, giao hợp. Nguyên Nhân Sau khi giao hợp rồi bất cẩn bị nhiễm gió lạnh hoặc mới bệnh khỏi mà đã giao hợp nên bị nhiễm bệnh. Chứng: Sau khi giao hợp khoảng nửa giờ trở lên, đàn ông thì dịch hoàn co rút lên, đàn ...